Drugi zbiornik LNG

Rozbudowa stacji LNG, będącej źródłem zasilania układu kogeneracyjnego, powoli dobiega końca. W ubiegłym tygodniu postawiono drugi zbiornik LNG, a w obecnym planowany jest jego odbiór techniczny wraz z nowymi fundamentami i zabezpieczeniem w postaci "wanny". Na placu budowy zamontowane są już nowe parownice, stacja redukcyjna i pomiarowa. Pozostaje kwestia budowy przyłączy do instalacji CHP i wygrzania pierwszego zbiornika. Bezpieczeństwo energetyczne w Skórczu w momencie uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej stacji LNG zostanie zwiększone.

Pokaż więcej > >