Montaż stacji

W ostatni czwartek (17/05/2018) firma TECH-GAS S.C. Nowoczesne Technologie Gazowe zamontowała na fundamentach stację redukcyjną, stację  pomiarową oraz 4 parownice. Dodatkowo dostarczono i rozładowano nowy zbiornik LNG. Praca stacji regazyfikacji na 2 zbiornikach LNG ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw paliwa gazowego, które będzie zasilało układ kogeneracyjny wytwarzający ciepło i energię elektryczną na potrzeby miasta Skórcz.

Pokaż więcej > >