Pozwolenie na budowę CHP

W dniu 11.12.2018 Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim wydało decyzję Pozwolenia na budowę na układ kogeneracyjny z instalacją towarzyszącą dla inwestycji GI City Therm. Podmiotem odpowiedzialnym za projekt jak i wykonawstwo jest Eneria Sp. z o.o. z Łomianek. Instalacja składać się będzie początkowo z 2 agregatów kogeneracyjnych oraz kotła rezerwowego o mocy 1,6 MWt i ma na celu zasilanie w ciepło lokalnych odbiorców (mieszkańców i przedsiębiorstwa), którzy złożyli wnioski o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Pokaż więcej > >