Układ kogeneracyjny w lokalnym środowisku

Green Investment wcieli się w rolę Partnera Technologicznego na VI Seminarium pt. "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych", które odbędzie się 29 sierpnia w Warszawie. Celem prezentacji pt. "Układ kogeneracyjny w lokalnym środowisku" jest pokazanie iż przyszłościowa technologia pozyskiwania energii powinna być bezpieczna, przyjazna dla środowiska naturalnego i elastyczna, a jej stosowanie korzystne cenowo. Powyższa maksyma przyświeca Spółce przy realizacji własnych projektów, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i kosztów ogrzewania obiektów oraz zapewniają bezpieczeństwo dostaw ciepła.

  • GI Hrubieszów Sp. z o.o. powstała w związku z realizacją inwestycji układu kogeneracyjnego w miejscowości Hrubieszów. Projekt polegał na budowie dwóch kontenerowych bloków zasilanych paliwem gazowym o mocy cieplnej 2,989 MWt i mocy elektrycznej do 2,8 MWe. Ciepło wysokotemperaturowe dostarczane jest do pobliskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w ramach tzw. podstawy zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym, a także pełni jedyne źródło ciepła w okresie letnim.
  • GI City Therm Sp. z o.o. powstała w ramach projektu „Redukcji niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej - I element wyspy energetycznej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej Energii, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja obejmuje realizację głównych elementów systemowych na terenie miasta Skórcz tj.: budowę wysokosprawnego układu kogeneracyjnego (elektrociepłownia), rozbudowę stacji regazyfikacji LNG (istniejącego źródła zasilania w paliwo gazowe grupy E), budowę sieci ciepłowniczej na terenie Skórcza oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów objętych inwestycją. 

Pokaż więcej > >